Játék az élet? Valóban!

Raymond Cattel szeint az általános intelligenciának 2 nagyobb típusa van, a kristályos és a fluid intelligencia. Mik is ezek valójában?

Raymond Cattel megállapította, hogy az általános intelligenciának 2 nagyobb típusa van, a kristályos és a fluid intelligencia. Előbbi azt a tudást takarja, amelyet az iskolákban, egyetemen, szakkörökön, és egyéb alkalmakon sajátítottunk el. Ilyenek az irodalom órák memoriterei, a matematikai képletek, a földrajz, a kémiai egyenletek, a csontok latin nevei, a szakmánkhoz kapcsolódó szaktudás és a többi. Tehát egyfajta képet mutat meg arról, mit és mennyit sajátítunk el. A fluid intelligencia ellenben a „kikristályosodott” tudás gyakorlatban való alkalmazását tükrözi. Inkább képesség, semmint tárgyi tudás. Ilyen a következtetési készség és a problémamegoldó képesség.

Beszélünk érzelmi, nyelvi, zenei, logikai-matematikai, térlátással kapcsolatos és még sok egyéb intelligencia faktorról a fluid és a kristályos IQ-n belül és azok ötvözeteként. A kutatási eredmények napról-napra változnak, de egy biztos! Az intelligencia fogalmát formálja változó világunk!

Ha megállunk, és körül nézünk egy pillanatra, mit látunk? Változatos logóval és arculattal rendelkező megannyi szervezetet, melyek mindegyike a bevétel növekedésére és a kiadások csökkentésére, jó befektetések megkötésére törekszik. Nem véletlen, hogy a közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, a vezetés és szervezés ilyen mértékben megnőtt a felsőoktatás területén.

Üdvözölhetünk tehát egy új IQ faktort, a pénzügyi IQ személyében! Jó hír, hogy mint minden IQ faktor, ez is fejleszthető, méghozzá élvezetes keretek közt! Ez a Cash Flow nevű szimulációs játék, amelyet Robert Kiyosakinak köszönhetünk, és amelyben a moderátor segítségével tét nélkül figyelheted meg a pénzügyi döntéseid következményeit. Itt nincs „mi lett volna ha”, itt csak a „mi van ha” érvényesül, miközben nagyokat derülhetsz a többi játékossal karöltve.

A játék fejleszti a gondolkodásmódot az által, hogy sokkal konkrétabbá, taktikusabbá és tudatosabbá teszi mindennapi pénzügyi döntéseinket, fejleszti a következtetési készséget, növeli a döntésekbe vetett önbizalmat és a sikeres pénzügyi befektetések számát, fejleszti a logikát és a pénzügyi kimutatások értelmezését, fiatal felnőttek számára pedig az önállósodás és vagyonalapítás folyamatát segíti.

Felfogható egyszerre a pénzügyi IQ fejlesztő játékaként is, amelyben félelmek és komolyabb tét nélkül oldhatsz meg pénzügyi dilemmákat, és emlékezetes csapatépítőként is.

*A fenti cikk szabadon felhasználható, amennyiben feltüntetésre kerül a következő forrásmegjelölés: www.vistaverde.hu